1 april 2020, Nieuwsbrief aan Rak-voorlichters en Pm-ersNieuwsbrief aan Rak-voorlichters en Pedagogisch Ondersteuners

Eindhoven, 1 april 2020

Vandaag de dag is alles anders: niemand ontgaat de berichtgeving betreffende de Corona crisis.
De hele maatschappij is stilgevallen en voor de meeste kinderen en hun ouders is het een zware tijd die gemarkeerd wordt door onzekerheid over de toekomst, maatschappelijke onrust.

Gezinnen leven dicht op elkaar en in deze tijd van crisis en verhoogde stress ligt het gevaar van huiselijk geweld en kindermishandeling op de loer. Vanuit de Regionale Aanpak Kindermishandeling delen we jullie zorg.
Dagelijks/ wekelijks hebben leerkrachten, pedagogisch medewerkers en professionele hulpverleners waaronder School Maatschappelijk Werk van Lumens telefonisch contact met de jongeren. Zij vormen daarmee een belangrijke schakel in de veiligheidsketen. Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

Binnen elke Basisschool en Kinderdagverblijf wordt gewerkt volgens de veiligheidsketen. Ter informatie is de bijlage “veiligheidszorgen rondom een kind” aangehangen.

In het plan staan stapsgewijs de vervolgstappen opgenomen wanneer je een signaal of vermoeden hebt van kindermishandeling. Het stappenplan sluit aan op de Verbeterde meldcode.

Ik wens je namens het Rak team heel veel daadkracht en energie toe in deze bijzonder moeilijke tijd!

Karin Sesink, coördinator Regionale Aanpak Kindermishandeling
06 822 60191
info@rak-eindhoven.nl