Verhelderend webinar over sexting, grooming en sextortionOp woensdagavond 17 november verzorgde het EMK (Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd) Prostitutie – project #NoShhhame) een webinar over sexting, grooming en sextortion.
Dit webinar was bedoeld voor ouders van basisschool- (bovenbouw) of middelbare scholieren.

Seks en toestemming

Belangrijke boodschap als het gaat om seksueel gedrag: toestemming is essentieel. Vergelijk het maar met een kopje thee. Wil je thee? Nee? Niet aanbieden. Wilde je eerst wel thee, maar later toch maar niet? Jammer, maar prima. Wilde je graag thee, maar viel je in slaap? Niemand zal de thee in je mond gieten, toch? Bekijk dit filmpje maar eens.

Wat is er nodig voor seks?

Er zijn zes regels die bepalen of je gedrag seksueel oké is:

  • Wederzijdse toestemming
  • Vrijwilligheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Passend bij de leeftijd en ontwikkeling
  • Zelfrespect
  • Passend bij de situatie of de omgeving

Seksueel grensoverschrijdend of niet?

Om te beoordelen of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend bedrag, werkt het EMP vaak met een vlaggensysteem, waarbij een groene vlag staat voor aanvaardbaar seksueel gedrag, een gele vlag voor licht seksueel overschrijdend gedrag, een rode vlag voor ernstig seksueel overschrijdend gedrag en een zwarte vlag voor zwaar seksueel overschrijdend gedrag.
Bij de beoordeling van de mate van seksuele overschrijding wordt o.a. gekeken naar de hierboven genoemde seksregels.
Dit vlaggensysteem moet ondersteunend zijn bij het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (bij kinderen en jongeren). Het biedt jeugdprofessionals de mogelijkheid om seksueel gedrag te beoordelen en hierop passend te reageren.

Lees hier ook eens wat Movisie daarover schrijft!

Sexting, grooming en sextortion

Sexting is een breed begrip. Het gaat hierbij om het sturen van seksueel getinte foto’s of video’s, zoals je vaak ziet bij verliefde pubers die op afstand van elkaar zitten. Sexting is een samenvoeging van de woorden ‘sex’ en ’texting’. Dit hoort tot op zekere hoogte bij de hedendaagse seksuele ontwikkeling, en is niet strafbaar. Maar er zijn wel risico’s: wat als je relaties uitgaat en je ex niet discreet omgaat met jouw foto’s of filmpjes? Wat als deze op internet worden gezet of doorgestuurd worden? Het kan de hele wereld van een kind of jongere op de kop zetten!

Grooming gaat meer over het digitaal lokken van slachtoffers voor seksueel contact.

En bij sextortion is er sprake van afpersing en onder druk zetten: bijvoorbeeld door te dreigen met het openbaar maken van jouw seksueel getinte foto’s of video’s.

Wat als je vermoed dat je kind slachtoffer (of pleger) is?

Praat erover met elkaar; het liefst in een spontaan moment, niet geforceerd. Houd er rekening mee dat slachtoffers zich vaak schamen of zich schuldig voelen. Probeer onbevooroordeeld en zonder te wijzen een open gesprek te voeren.

Maar aarzel ook niet om contact op te nemen met het EMK; dit kan anoniem, via telefoon of chat.
Wil je je eerst eens verdiepen in de signalen die erop kunnen wijzen dat je kind slachtoffer is? Lees de signalenlijsten van het EMK er op na.
Het EMK gaat graag in gesprek met een (mogelijk) slachtoffer. Via bepaalde gesprekstechnieken neemt een medewerker van het EMK een neutrale en ondersteunende houding in naar het kind toe.

Meer informatie: zie website EMK.

Team RAK dankt jullie – Linda en Jelisa, Glenn en Lotte – voor dit leerzame webinar!