Geslaagd webinar RAK en EMP 17 november 2020Geslaagd webinar
Op 17 november organiseerden RAK en het EMP gezamenlijk een webinar; een geslaagde bijeenkomst.

Regionale Aanpak Kindermishandeling
Karin Sesink, coördinator RAK, vertelde over de werkwijze van het RAK en op welke manier het RAK professionals kan voeden. Zo organiseert / faciliteert / begeleidt het RAK o.a. werkgroepen en bijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.
Daarnaast verzorgt het RAK verschillende voorlichtingen; de basisvoorlichting richt zich met name op het signaleren van kindermishandeling en het gebruik van de verbeterde meldcode voor professionals.
De vervolgvoorlichting ‘In gesprek met ouders’ gaat vooral over de (on)mogelijkheden die hulpverleners, onderwijskrachten of vrijwilligers tegen kunnen komen als zij in gesprek gaan met ouders bij zorgen over vermoedens van kindermishandeling. Er worden tips en tools aangereikt om dit gesprek aan te gaan.
Beide voorlichtingen kunnen online worden verzorgd zolang de coronamaatregelen daarom vragen.
Naast deze voorlichtingen verzorgt RAK ook voorlichtingen (op locatie) over Kinderen van gescheiden ouders en over Hechtingsproblematiek, beiden in relatie tot kindermishandeling.

Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie
Er werd kort gesproken over wat mensenhandel inhoudt, waarom er niet meer wordt gesproken over ‘loverboys’, wat professionals kunnen doen en op welke manier preventief kan worden aangepakt. De training ‘NO SHAME’ werd hierbij besproken; hierin wordt gewerkt aan de (seksuele) weerbaarheid van jongeren. Glenn van den Akker, Awatief Trouk, Lotte Heemskerk en Janine de Haan verzorgden dit onderdeel.

Externe sprekers

  • Emma Simons, criminoloog Centrum Kindermishandel Mensenhandel, deed onderzoek naar pro-ana coaches en vertelde hoe zij tijdens onderzoek in contact kwam met slachtoffers en de coaches.
  • Annabelle Kuipers, NRM (nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen) gaf aan wat de taken van het NRM zijn en vertelde over de Slachtoffermonitor 2015-2019. De belangrijkste aanbevelingen werden met deelnemers gedeeld.

Het webinar is helaas niet terug te luisteren of te bekijken; mochten er vragen zijn, aarzel niet contact op te nemen via info@rak-eindhoven.nl