Handelingsverlegenheid: herken je dat? – doe mee aan dialoogsessies!Onderzoek naar handelingsverlegenheid

In het najaar van 2020 heeft Janne Swinkels (destijds trainee project Geweld Hoort Nergens Thuis) in de regio Eindhoven een enquête uitgezet onder ruim 600 professionals om handelingsverlegenheid m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen.
Aansluitend aan deze enquête heeft zij 60 diepte-interviews afgenomen over dit onderwerp.
In het rapport ‘Een ongehoorde uitdaging’ wordt pijnlijk duidelijk dat ruim 70% van de professionals aangeeft zich handelingsverlegen te voelen.

Nodig: kennis, moed én lef!

Behalve kennis hebben professionals vooral moed en lef nodig om – samen met collega’s – het probleem (lees: het ethisch dilemma) te bespreken en de vervolgstappen van de Meldcode te doorlopen. Hierbij hoort ook het zo nodig om advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis.

Wij willen in dialoog over dit onderwerp

Om een vervolg te geven aan deze handelingsverlegenheid (‘Hoe dan?!’) organiseert RAK op korte termijn ‘Proeftuin Dialoogsessies Morele Moed en Lef’. Deze dialoogsessies worden geleid door een bevlogen gespreksleider.

Hoe zien de dialoogsessies er uit?

Wij organiseren vier bijeenkomsten over dit onderwerp.

In bijeenkomst 1 maak je kennis met gespreksleider en krijg je uitleg over ethische dilemma’s.
In de bijeenkomsten 2, 3 en 4 ga je samen met andere professionals in gesprek aan de hand van casuïstiek huiselijk geweld en kindermishandeling. Welke ethische dilemma’s kom jij tegen na het signaleren van kindermishandeling? Welke normen en waarden spelen voor jou een belangrijke rol in je afwegingen?

Wat brengen de proeftuin dialoogsessies jou?

Deze proeftuin is met name bedoeld om samen te verkennen wat niet werkt, maar vooral: wat wél werkt. Wat helpt jou als professional om de uitdaging rondom huiselijk geweld en kindermishandeling mee aan te pakken?

Planning en locatie

De volgende vier bijeenkomsten staan op het programma, locatie Eindhoven:

  1. GEANNULEERD (vanwege aangescherpte coronamaatregelen:)
    Maandag 15 november van 15.30-17.00 uur
    : informatiebijeenkomst
  2. Dinsdag 7 december van 15.30-17.00 uur: moreel beraad (n.a.v. casuïstiek)
  3. Donderdag 13 januari 2022 van 15.30-17.00 uur: moreel beraad (n.a.v. casuïstiek)
  4. Dinsdag 1 februari 2022 van 15.30-17.30 uur: moreel beraad (n.a.v. casuïstiek)

Doe je mee?

Mail ons via info@rak-eindhoven.nl als je mee wilt doen aan deze dialoogsessies. Van harte welkom! Wil je eerst verder overleggen? Geen probleem, stuur je berichtje naar ditzelfde mailadres.

UPDATE: vanwege de aanscherping van coronamaatregelen hebben we de eerste live bijeenkomst van 15 november a.s. moeten annuleren. We gaan bekijken hoe we e.e.a. verder gaan organiseren!

Kosten?

Gratis voor Eindhovense (jeugd)professionals.

Voorwaarden / afspraken

  • Zonder de eerste informatiebijeenkomst heb je onvoldoende houvast om de dialoogsessies te kunnen volgen. De informatiebijeenkomst geeft namelijk uitleg over wat ‘moreel beraad’ precies inhoudt. Bovendien vindt hier ook de kennismaking met de gespreksleider plaats. Dus: ben je verhinderd voor deze informatiebijeenkomst? Dan is het helaas niet mogelijk deel te nemen aan de vervolgbijeenkomsten.
  • Lukt het je niet om bij álle morele beraden (bijeenkomsten 2, 3 en 4) aan te sluiten? Sluit dan aan bij twee bijeenkomsten (of eventueel één) en regel een vervanger voor de bijeenkomst die je mist. Let op: de vervanger moet dan WEL de informatiebijeenkomst hebben bijgewoond!

 

Wil jij gratis, eventueel samen met collega’s van jouw organisatie, deelnemen aan een proeftuin dialoog ‘Morele Moed en Lef’? We horen graag van je! info@rak-eindhoven.nl