Handelingsverlegenheid vraagt om kennis, moed én lef!Wij zoeken professionals die met kinderen werken en samen met ons in dialoog willen over wat je met name lastig vindt binnen je werk rondom het thema kindermishandeling en huiselijk geweld.

Welke kennis is nodig en hoe bespreek je dit lastige onderwerp? Wat heb jij nodig om met je collega’s hierover in gesprek te gaan of om advies te vragen aan Veilig Thuis óf om een melding te doen?

Er worden ná de zomervakantie 2021 vier bijeenkomsten (‘proeftuinen’) van 1 tot 1,5 uur belegd waarin een gespreksleider aan de hand van een fictieve casus met een groep professionals in dialoog gaat.
Welke ethische dilemma’s kom jij tegen na je vermoedens of het signaleren van kindermishandeling? Welke normen en waarden neem je daarbij mee? Wat werkt niet en wat werkt wél?

Als je meer informatie wilt óf wilt deelnemen aan de Proeftuinen rondom Morele Moed en Lef, mail dan voor meer informatie of voor aanmelden vrijblijvend naar: info@rak-eindhoven.nl