Landelijke Actieprogramma’sActieprogramma Kansrijke Start, (12 september 2019) ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Download het Actieprogramma!

 

Het Actieprogramma Zorg voor de jeugd (1 april 2018) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.

 

Hoor jij mij wel? (1 juni 2018) Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning en sneller hulp. Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project van De Kinderombudsman Hoor je mij wel.

Lees hier het document van De Kinderombudsman: Laat van je horen!

 

Geweld hoort nergens thuis, (25 april 2018) maar toch zijn huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden. Niet op school, niet op straat, maar thuis heb je de grootste kans om met geweld in aanraking te komen. Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen
hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mag niemand van wegkijken. Onze opgave is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.

Download het programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021.

Geweld hoort nergens thuis: Eerste voortgangsrapportage, (20 december 2018) rapportage over de voortgang die is geboekt in het 1e half jaar van het programma Geweld hoort nergens thuis. Ambitie van dit programma is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken.

Onderstaande kun je de Eerste voortgangsrapportage lezen.

 

Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade (1 juli 2019) Het rapport beschrijft de uitvoering van het Programma Scheiden zonder Schade (SzS). Scheiden is een veelvoorkomend maatschappelijk verschijnsel geworden. Er komt veel bij kijken en het is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. De betrokkenheid van kinderen maakt het daarbij nog ingrijpender. Ouders zijn na een scheiding geen partners meer, maar het ouderschap blijft. De meeste ouders lukt het om samen goede afspraken te maken over de invulling van het ouderschap als ze niet meer samen zijn.
Maar er zijn ook ouders bij wie dat niet lukt en waarbij het kind knel komt te zitten in de strijd tussen de ouders. Soms leidt dit er uiteindelijk toe dat het kind helemaal geen contact meer met één van zijn ouders heeft.

Het Programma SzS wil dat er meer oog voor het kind is
bij een scheiding en heeft als ambitie: De schade bij kinderen zoveel mogelijk beperken als hun ouders uit elkaar gaan.

Download het programma Uitvoeringsprogramma Scheiden Zonder Schade