Meldcodetour najaar 2022Meldcodetour 2022

Zuidoost-Brabant

In september en oktober 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis een Meldcodetour.

Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het hanteren van de meldcode en de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als professional ga je dagelijks met inwoners het gesprek aan over hun gezins- en thuissituatie. Je hebt daarom een signalerende functie als het gaat om onveiligheid. Op het moment dat een professional onveiligheid signaleert moet de meldcode doorlopen worden en waar nodig een aandachtsfunctionaris betrokken worden.

In de looptijd van Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT), het regionaal programma om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, is geconstateerd dat niet iedereen op de hoogte is van de meldcode en dat in veel gemeenten of organisaties een aandachtsfunctionaris ontbreekt.

Met de Meldcodetour worden professionals en organisaties weer krachtig gemaakt in hun aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Het bijbehorend afwegingskader ondersteunt bij de beslissing of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

8 kennissessies Meldcodetour

In het najaar van 2022 wordt door RAK, in opdracht van GHNT, een meldcodetour georganiseerd voor professionals en hun beleidsadviseurs.

De Meldcodetour bestaat uit kennissessies én verdiepingssessies waaraan professionals en beleidsadviseurs  gratis kunnen deelnemen.

  • De kennissessie is gericht op informatie over de stappen van de Meldcode met bijbehorend afwegingskader. Op dit moment plannen we 8 regionale kennissessies in, informatie hierover volgt snel.
  • In de verdiepingssessie wordt in elke gemeente of organisatie tijdens de casuïstiekbespreking ingezoomd op het toepassen van de stappen van de Meldcode /Afwegingskader en de rol welke de aandachtsfunctionaris hierin speelt. Een belangrijk gespreksonderwerp hierbij is handelingsverlegenheid.

Voor wie?

  • Alle consulenten binnen het lokale sociaal team met een signalerende functie, zoals consulenten Werk & Inkomen/Participatiewet, Wmo-consulenten, consulenten jeugdwet, leerplichtambtenaren
  • Alle zorgprofessionals én ketenpartners binnen het lokale sociaal team, zoals gedragswetenschappers, orthopedagogen, psychologen en zorginstellingen jeugd
  • Alle gemeentelijke beleidsadviseurs huiselijk geweld en kindermishandeling.

Waarom?

  • Consulenten met een signalerende functie, zoals Wmo-consulenten en consulenten Werk & Inkomen/Participatiewet, zijn onvoldoende bekend met de meldcode
  • Noodzaak voor krachtige lokale sociale teams in de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling, die moeten voldoen aan het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. Eén van de onderdelen van het kwaliteitskader is de meldcode, met daarin een belangrijke rol voor aandachtsfunctionarissen.

Wanneer?

20 september, 9.00 tot 10.30u – Wijkcentrum Blixems, Ouverture 2 Eindhoven

22 september, 15.30 tot 17.00u – Wijkcentrum ’t Slot, Kastelenplein 167 Eindhoven

27 september, 9.00 tot 10.30u – De Geseldonk, Cederhoutstraat 44 Helmond

29 september, 15.30 tot 17.00u – De Geseldonk, Cederhoutstraat 44 Helmond

4 oktober, 9.00 tot 10.30u – De Smis, Smitseind 33a Duizel

6 oktober, 15.30 tot 17.00u – Wijkcentrum ’t Slot, Kastelenplein 167 Eindhoven

11 oktober, 9.00 tot 10.30u – De Smis, Smitseind 33a Duizel

13 oktober, 15.30 tot 17.00u – Wijkcentrum ’t Slot, Kastelenplein 167 Eindhoven

Ben jij een gecertificeerde aandachtsfunctionaris? Dan hebben we jouw expertise nodig om het belang van de meldcode en aandachtsfunctionarissen te promoten. Jij sluit aan bij de verdiepingssessies en dus de casuïstiekbesprekingen om direct inhoudelijk advies te geven.

Besluit jij om mee te doen aan deze verdiepingssessie dan worden je uren hiervoor betaald en wordt je voorbereid middels een workshop door een van onze trainers.  Geïnteresseerd of heb je vragen: mail naar info@rak-eindhoven.nl

Aanmelden

Meld je aan via dit aanmeldformulier.
Hier kun je kiezen voor een datum en locatie.

 

 

Verdiepingssessies

Na de kennissessies is het mogelijk om als team van een organisatie in het sociaal domein voor verdere verdieping te gaan. RAK biedt op maat verdiepingssessies om als team de aanpak tegen huiselijk geweld te verbeteren. Onze voorlichters en aandachtsfunctionarissen komen bij u in het team om verder in te gaan op dilemma’s rondom de Meldcode zoals:

  • handelingsverlegenheid;
  • wat is precies onveiligheid;
  • hoe blijf ik onbevooroordeeld?

Onze voorlichters geven ook andere voorlichtingen die voor verdieping kunnen zorgen (kijk bij voorlichtingen op onze website). Zoals de voorlichting ‘Signaleren van kindermishandeling’ en ‘In gesprek met…’.

Wij kijken graag met u wat uw behoeften om te verdiepen zijn en bieden een voorlichting op maat.

Interesse?

Neem contact op via info@rak-eindhoven.nl