Nieuws- en Informatiebrief RAK maart 2021De RAK Nieuws- en Informatiebrief van maart is weer uit!

Lees hier onze Nieuwsbrief, waarin u wordt doorgelinkt naar onze Informatiebrief RAK – MAART 2021

De Nieuwsbrief bevat voornamelijk informatie over waar RAK voor staat en welke activiteiten RAK ontwikkelt.
De Informatiebrief is meer een verzameling relevante zaken van (collega-) organisaties rondom het thema kindermishandeling.

Veel leesplezier!