Licht Verstandelijke BeperkingOuders zorgen voor hun kinderen. Kinderen die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, hebben vaak op jonge leeftijd al met volwassen zorgen te maken. De rollen van ouder en kind zijn omgedraaid. Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland hebben een ouder met een ziekte, verslaving of beperking. Deze kinderen worden vaak over het hoofd gezien. De aandacht gaat vaak uit naar het zieke of kwetsbare gezinslid. We weten dat kinderen hierdoor tekort komen en emotionele problemen en/of gedrags- en leerproblemen kunnen krijgen die tot in de volwassenheid blijven.

LVB staat voor licht verstandelijke beperking. In Nederland spreken we bij een IQ tussen de 50 en 70 punten van LVB. Het hebben van een LVB is een risicofactor voor kindermishandeling en huiselijk geweld, maar hoeft hier niet per se toe te leiden.

Vanuit de transitie Jeugdzorg is veel expertise rondom LVB opgegaan in de wijkteams. Bij LVB instellingen zijn er zorgen over of LVB voldoende herkend wordt binnen de wijkteams, het voorliggend veld en of de juiste ondersteuning ingezet wordt. Daarnaast zijn de huidige methodieken die ingezet worden meestal niet geschikt voor de doelgroep LVB. Vraaggericht, oplossingsgericht en kortdurend zijn hier voorbeelden van. Ouders met een LVB hebben een andere benadering en aanpak nodig: hierbij moet eigenlijk altijd een professional betrokken blijven, zeker gezien de multi-complexiteit van de doelgroep, die alle leefgebieden raakt.

Vanuit RAK is er de werkgroep ‘LVB’. De werkgroep is een afvaardiging van circa 12 organisaties uit de sociale basis en eerste en tweedelijns hulpverlening. Samen met alle betrokkenen realiseren we een sluitende aanpak voor signalering, preventie, hulpverlening en het beperken van schade bij LVB.


Meer thema's

‘Achter de Voordeur’


Workshop Spel ‘Achter de Voordeur’ Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld Wil jij met je team om een interactieve manier verdieping in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? Speel dan met ons het Achter de Voordeur spel. Geef je op voor een workshop of neem contact op voor meer informatie!   Ontwikkeld […]

Lees meer

Moreel Beraad


Moreel Beraad Doe jij mee aan een Moreel Beraad? Ervaar jij ook dilemma’s op het thema Kindermishandeling en Huiselijk geweld? Hoe vaak neem je echt de tijd om deze dilemma’s te bespreken met je collega’s? Of beter……te onderzoeken, want een recht-toe-recht-aan-antwoord is er niet. Het Moreel Beraad is een gespreksmethode die daarin ondersteunt. Met als […]

Lees meer

Meldcodetour


Meldcodetour 2023 Ook in 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis diverse Meldcodetours. Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.   Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het […]

Lees meer