MeldcodeMeldcode Kindermishandeling & Huiselijk Geweld

 

Wat is de Meldcode?

De Meldcode is er voor organisaties en professionals die werken met kinderen en volwassenen. Iedere organisatie moet volgens de wet een meldcode hebben en professionals moeten er mee werken. Zij doorlopen de stappen bij (vermoedens van) kindermishandeling (of huiselijk geweld). Het gaat hierbij om alle vormen van kindermishandeling. Het doel van de Meldcode is om te helpen zorgvuldig te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. De 5 stappen geven aan wat je in welke volgorde moet doen.

De 5 stappen van de Meldcode

Stap 1: Signalen in kaart brengen

Stap 2: Overleggen met collega’s en eventueel advies en consultatie Veilig Thuis

Stap 3: Gesprek met cliënt

Stap 4: Wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling

Stap 5: Beslissen (Melden bij Veilig Thuis en hulpverleners?)

Klik hier voor een A3 poster van de meldcode en lees de 5 stappen uit de meldcode voor professionals.

De Verbeterde Meldcode

Per 1 januari 2019 is de Meldcode aangepast. Het is de professionele norm geworden om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode zijn er nog steeds, maar stappen 4 en 5 zijn aangepast. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulpverlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

  1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht geworden om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de Meldcode. Dit afwegingskader helpt je bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. De afwegingskaders voor in de Meldcode zijn opgesteld door de beroepsgroepen die vallen onder de Meldcode.

Zie onderstaand filmpje van Augeo voor een uitleg over de Verbeterde Meldcode:

Extra hulpmiddelen voor professionals:

  • Veiligheidsketen. Dit werkproces beschrijft de samenwerking tussen het Spilcentrum, Stichting WIJeindhoven en Veilig Thuis. Het werkproces is op onderdelen aanvullend op de meldcode.
  • Download de app over de Verbeterde Meldcode. Dit kan ook op je smartphone. Werk je als professional in de doelgroep kinderopvang of onderwijs, dan kun je deze app raadplegen.
  • Download hier de poster voor op je werkplek, zodat ook al je collega’s snel weten hoe te handelen.
  • Meer informatie kun je vinden op ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet:’ Ik vermoed huiselijk geweld bij kindermishandeling. Een site van de rijksoverheid.

Meer thema's

‘Achter de Voordeur’


Workshop Spel ‘Achter de Voordeur’ Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld Wil jij met je team om een interactieve manier verdieping in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? Speel dan met ons het Achter de Voordeur spel. Geef je op voor een workshop of neem contact op voor meer informatie!   Ontwikkeld […]

Lees meer

Moreel Beraad


Moreel Beraad Doe jij mee aan een Moreel Beraad? Ervaar jij ook dilemma’s op het thema Kindermishandeling en Huiselijk geweld? Hoe vaak neem je echt de tijd om deze dilemma’s te bespreken met je collega’s? Of beter……te onderzoeken, want een recht-toe-recht-aan-antwoord is er niet. Het Moreel Beraad is een gespreksmethode die daarin ondersteunt. Met als […]

Lees meer

Meldcodetour


Meldcodetour 2023 Ook in 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis diverse Meldcodetours. Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.   Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het […]

Lees meer