“Hechting” voor professionalsSamenwerkingsverband Hechting is een Eindhovens collectief van o.a. GZ-psychologen, een verloskundige, een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts. Dit collectief heeft een 2 uur durende voorlichting ontwikkeld over hechting. De voorlichting is bedoeld voor alle professionals die werken met zwangeren en/of kinderen van 0-6 jaar.

Doelen van deze voorlichting

  • Bewustwording van het belang van een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouders en kind.
  • Bewustwording over dat men vanuit het eigen beroep betrokken is in de vorming van het proces van gehechtheid.
  • Het toerusten met praktische tools.
  • Het verbinden van de professionals die werken met ouders en hun kinderen in de regio Eindhoven.

Neem voor meer informatie over de training contact met ons op.

 

 


Meer trainingen

“Signaleren en het werken met de Verbeterde Meldcode”


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer

“In gesprek met …” (vervolgvoorlichting)


In de basisvoorlichting “signaleren en het werken met de verbeterde meldcode” heb je de signalen te leren kennen. Maar dan…. neem deel aan onze vervolg training en krijg de verdiepingstraining om in gesprek te gaan.

Lees meer

“Hey! Ik heb ook wat te zeggen in de Verbeterde Meldcode”


“Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had. Voor een mishandeld kind is het allerbelangrijkste dat er eerlijk met je gepraat wordt, dat je uitleg krijgt over wat er gebeurt en over wat er voor je geregeld wordt. Je wilt als kind weten waar je aan toe bent.” (Jongere, 18 jaar)

Lees meer