Virtual Reality Workshop – 4 juli 2022‘Huiselijk geweld
door de ogen van een 7-jarige’

4 juli – Virtual Reality workshop door Kirsten Regtop

Voor wie

De workshop is bedoeld voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling werkzaam in de gemeente Eindhoven. Per organisatie neemt max. 1 aandachtsfunctionaris deel.

Wie is Kirsten Regtop?

Kirsten begeleidt organisaties met bewustwording van de impact van getuige zijn van huiselijk geweld met als kernvraag: wat zou je ouders vertellen als ze zeggen ‘mijn kind merkt er niks van?’ Juist haar combinatie van training , coaching en expertise met huiselijk geweld maken de workshop waardevol.

Meer informatie

Lees hier de flyer van Enliven Enterprise om een goed beeld te krijgen van de inhoud van de workshop.

Programma:

Tijd Inhoud
13.00 uur Introductie en kennismaking 
13.30 uur Huiselijk geweld en kindermishandeling, een leven lang leven met de gevolgen 
13.50 uur Introductie simulatie: Huiselijk geweld door de ogen van een kind
14.15 uur  Koffiebreak    
14.25 uur  Start simulatie: Huiselijk geweld door de ogen van een kind  
15.25 uur Wat heeft deze ervaring je gebracht?   
15.45 uur Hoe werkt deze ervaring in op ons brein?
En wat kan je daarover vertellen aan je cliënten?  
16.30 uur Einde
 

Locatie:

Wijkcentrum Blixems
Ouverture 2
5629 PV Eindhoven

Gratis parkeren is mogelijk

Aanmelden:

Meld je aan via dit aanmeldformulier.
Voorwaarden voor deelname zijn:
  1. Je bent als aandachtsfunctionaris in de gemeente Eindhoven werkzaam
  2. Per organisatie kan maximaal één medewerker deelnemen
  3. Na bevestiging neem je ook daadwerkelijk deel

Voor meer informatie neem contact op met RAK via info@rak-eindhoven.nl