Voorlichtingen aan bovenbouwleerlingen op (speciaal) basisonderwijsOp maandag 15 november (en maandag 29 november) verzorgt Lotte Heemskerk vanuit het project No Shhhame (onderdeel van EMP / Lumens) voorlichtingen aan verschillende groepen leerlingen (bovenbouw) in het (speciaal) basisonderwijs; op 15 november zal dat zijn op De Reis van Brandaan.

#Noshhhame

Liefde speelt al op jonge leeftijd een belangrijke rol in het leven van veel kinderen. In de pubertijd gaat seksualiteit daarbij een steeds grotere rol spelen. Internet en social media bieden op dit vlak een grenzeloze hoeveelheid aan informatie en verleidingen. Dat kan meeslepend en verwarrend zijn voor kinderen en jongeren. Het kan tot veel onzekerheid leiden of juist tot grensoverschrijdend gedrag tegenover anderen. Het is bij uitstek een onderwerp dat niet onbesproken zou moeten blijven, omdat de norm dan wellicht wordt bepaald door stoere praat en extreme beelden, en kinderen niet leren wat hoort bij een gezonde seksuele ontwikkeling.

Daarom organiseert het RAK (regionale aanpak kindermishandeling) in samenwerking met No Shhhame (beiden onderdeel van Lumens) in de week tegen kindermishandeling een aantal voorlichtingen voor leerlingen, een webinar voor ouders en een webinar voor professionals.

De voorlichting van No Shhhame richt zich op onderwerpen als social media, sexting & exposing, grooming, seksuele weerbaarheid en diversiteit. Het doel van deze voorlichting is om leerlingen in een veilige setting kennis te laten maken met het onderwerp seksualiteit. Wat weten ze al en wat is nieuw? Welke vragen hebben ze en waar stellen ze die? Wat zijn de leuke kanten van seksualiteit, maar kennen ze ook de gevaren van social media en bijvoorbeeld mensenhandel? Welke rol spelen (social) media en weten zij hoe hier op veilige manier mee om te gaan? Door middel van een quiz testen de voorlichters de algemene kennis van leerlingen over seksualiteit en geven ze informatie en advies over wat je kunt doen als je slachtoffer bent geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De voorlichters maken tijdens de voorlichting gebruik van interactief materiaal zoals invulposters, filmpjes, een stellingen-spel, de selfie-challenge, en een quiz.
De leerlingen krijgen na de voorlichting een aantal No Shhhame Gadgets mee (condooms en een webcam-cover).

De veilige sfeer op een basisschool zorgt ervoor dat onderstaande onderwerpen makkelijker besproken worden. Leerlingen kennen elkaar al lang, er is een vertrouwensband met de leerkracht en ze zijn nog onbevangen in het stellen van vragen en het noemen van voorbeelden. De ervaring is dat dit vanaf de brugklas écht anders wordt. Dan gaat groepsdruk, populariteit en bang zijn om te zeggen wat je echt denkt vaak een veel grotere rol spelen.

No Shhhame sluit aan bij wat er bij de leerlingen leeft en speelt. Dit alles op een leuke, leerzame en ‘recht voor zijn raap’ manier, passend bij de tijd waarin deze jongeren opgroeien. De voorlichting wordt gegeven door preventiemedewerkers van het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie die gespecialiseerd zijn in het werken met jongeren met risicovol seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze doen dit in samenwerking met een aantal hele enthousiaste stagiaires en vrijwilligers.

Ook Renate Richters (wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, Armoede en Inburgering van de gemeente Eindhoven) zal aansluiten bij één van deze voorlichtingen.

Interesse in een dergelijke voorlichting op jouw school? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op via expertisecentrum-mp@lumenswerkt.nl o.v.v. #NoShhhame