Vernieuwde voorlichtingen ‘Kinderen van gescheiden ouders’ van start!Risico’s echtscheiding voor het kind

Het aantal echtscheidingen neemt de laatste decennia toe. Zo strandden er bijvoorbeeld bijna 9 van de 1000 huwelijken in 2019 (bron: CBS). Een scheiding is op zich al een nare ervaring voor alle betrokkenen, maar als deze uitloopt op een verharde strijd, is het risico op schade voor de ontwikkeling van kinderen groot. Ook de periode naar een scheiding toe kan onveiligheid en trauma met zich meebrengen.

Jouw rol als professional

Hoe blijf je als professional uit de strijd tussen ouders en hoe blijf je de behoeftes van het kind / de kinderen centraal stellen – zonder belerend en (ver)oordelend te zijn?
Dilemma?! Daarom organiseert RAK (live) voorlichtingen hoe deze specifieke doelgroep (kinderen van gescheiden ouders) centraal te houden en jouw rol als professional daarbij.

Voorlichting

In deze voorlichting leer je wat de behoeften van het kind / de kinderen zijn wanneer ouders gaan scheiden. Bovendien leer je hoe je binnen het kader van je eigen takenpakket een bijdrage kunt leveren aan het voorkómen dat de strijd tussen ouders verhardt, waardoor de behoeften van het kind / de kinderen worden vergeten. Ook leer je hoe het zit met het gezag en, daaruit voortvloeiend, hoe de informatieplicht er vanuit jouw organisatie uitziet.
Zo ben je in staat om als professional ouders te helpen in stressvolle tijden om de focus op de kinderen te houden; kinderen, die in deze situatie vaak uit het oog verloren worden en/of emotioneel in de klem komen. Het is daarbij belangrijk dat je je niet laat verleiden tot het partij kiezen voor de een of de ander en dat je niet (ver)oordeelt.

Als professional wil je dat álle kinderen veilig kunnen opgroeien, ook als volwassenen mensen (tijdelijk) uit balans zijn en moeten dealen met hoge stresslevels. Daarbij blijf je het kind centraal stellen en probeer je de veiligheid weer terug te brengen in het gezin – binnen de grenzen van je taakpakket.

Onze voorlichters

Deze voorlichtingen worden door onze RAK-voorlichters Leonie Reumers en Wik van Nuland verzorgd.
Leonie werkt al 40 jaar in het jeugddomein, waarvan de afgelopen 7 jaar in de jeugdzorg.
Wik heeft 16 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening en is SKJ geregisterd jeugd- en gezinsprofessional, heeft ruim 11 jaar gewerkt binnen een gezinsvoogdijinstelling en de laatste 5 jaar bij Veilig Thuis met als expertise complexe scheidingen.

Voor wie?

Deze voorlichting is geschikt voor álle professionals die primair met en voor kinderen en hun ouders werken – zoals leerkrachten, pedagogisch medewerkers en jeugdverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Wanneer?

De (live) voorlichtingen ‘Kinderen van gescheiden ouders’ zijn gepland op:

  • Donderdag 21 oktober 2021, 14.30-17.00 uur – gaat NIET door i.v.m. te weinig aanmeldingen
  • Maandag 1 november 2021, 14.30-17.00 uur

Lukken deze data niet, maar toch interesse? Mail ons vrijblijvend op info@rak-eindhoven.nl

Waar?

Na aanmelding krijg je bericht op welke locatie in Eindhoven de voorlichtingen worden gehouden.

Kosten

RAK biedt deze voorlichtingen gratis aan voor Eindhovense professionals die primair met/voor kinderen werken (en met hun ouders).
Wil je de voorlichting volgen vanuit een andere regiogemeente ? Mail dan vrijblijvend naar de kosten van deelname via info@rak-eindhoven.nl

Belangstelling of aanmelden?

Aanmelden voor deze voorlichting(en) kan via deze link.

Welkom!