‘Hechting’ – voor professionalsWorkshop Hechting

Welke invloed heeft de hechting tussen ouders en kinderen op de relatie? Hoe ben je zelf als ouder gehecht? Wat betekent dit voor het ouderschap? Welke invloed heeft een goede of slechte hechting op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind? Wat zijn bevorderende factoren voor een goede hechting, of wat zijn juist risicofactoren? Wat is de relatie tussen hechtingsproblemen en kindermishandeling?

Zomaar een aantal vragen die in de workshop ‘Hechting’ aan bod komen. Bewustwording, betrokkenheid en verbinding staan centraal in de workshop, inclusief bijbehorende tools.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor aandachtsfunctionarissen en professionals die werken met kinderen, jeugdigen en pubers (en met hun ouders).

Kosten
De workshops worden door RAK gratis aangeboden aan aandachtsfunctionarissen in de regio Eindhoven en professionals Jeugd in de gemeente Eindhoven.

Meer informatie?
Mocht je nog vragen hebben, stel ze via: info@rak-eindhoven.nl

 


Meer trainingen

‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer

‘In gesprek met …’ (vervolg op ‘Signaleren)


In de basisvoorlichting “signaleren en het werken met de verbeterde meldcode” heb je de signalen te leren kennen. Maar dan…. neem deel aan onze vervolg training en krijg de verdiepingstraining om in gesprek te gaan.

Lees meer

‘Hey! Ik heb ook wat te zeggen in de Verbeterde Meldcode’


“Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had. Voor een mishandeld kind is het allerbelangrijkste dat er eerlijk met je gepraat wordt, dat je uitleg krijgt over wat er gebeurt en over wat er voor je geregeld wordt. Je wilt als kind weten waar je aan toe bent.” (Jongere, 18 jaar)

Lees meer