‘Hechting’ – voor professionalsWorkshop Hechting

Welke invloed heeft de hechting tussen ouders en kinderen op de relatie? Hoe ben je zelf als ouder gehecht? Wat betekent dit voor het ouderschap? Welke invloed heeft een goede of slechte hechting op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind? Wat zijn bevorderende factoren voor een goede hechting, of wat zijn juist risicofactoren? Wat is de relatie tussen hechtingsproblemen en kindermishandeling?

Zomaar een aantal vragen die in de workshop ‘Hechting’ aan bod komen. Bewustwording, betrokkenheid en verbinding staan centraal in de workshop, inclusief bijbehorende tools.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor aandachtsfunctionarissen en professionals die werken met kinderen, jeugdigen en pubers (en met hun ouders).

Kosten
De workshops worden door RAK gratis aangeboden aan aandachtsfunctionarissen in de regio Eindhoven en professionals Jeugd in de gemeente Eindhoven.

Meer informatie?
Mocht je nog vragen hebben, stel ze via: info@rak-eindhoven.nl

 


Meer trainingen

Workshop Achter de Voordeur spel


Workshop Spel ‘Achter de Voordeur’ Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld Wil jij met je team om een interactieve manier verdieping in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? Speel dan met ons het Achter de Voordeur spel. Geef je op voor een workshop of neem contact op voor meer informatie!   Ontwikkeld […]

Lees meer

Meldcodetour kennissessies


Meldcodetour In september en oktober 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis een Meldcodetour. Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het […]

Lees meer

‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer