‘Hey! Ik heb ook wat te zeggen in de Verbeterde Meldcode’Inhoud werksessie:
Om bij vermoedens van kindermishandeling te kunnen handelen in het belang van het kind is het essentieel dat kinderen in het hele proces van signaleren en de daaropvolgende beslissingen betrokken worden. Dat wil zeggen dat er naar hun visie gevraagd en geluisterd wordt, dat hun mening meeweegt in beslissingen en dat zij informatie krijgen!
​Om professionals binnen beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten te bieden om hun meldcode op maat te maken en participatie van kinderen hierin te borgen, heeft het Ministerie van WVS een handreiking op papier gezet.
Op basis van deze handreiking heeft RAK een gerichte werksessie ontwikkeld voor de eerste aanpassing van de meldcode in je werkveld. Hiervoor hebben we een werksessie ‘Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Tijdens deze inspirerende en creatieve werksessie gaan we samen actief aan de slag met hoe je, binnen je eigen organisatie, aan de stem van het kind in het volgen van de stappen van de meldcode invulling kunt geven.

Tijdsduur en kosten / gratis aanbod:
De werksessie duurt circa 2 uur en wordt verzorgd door RAK.
De werksessie is gratis voor Eindhovense professionals. Ben je een professional uit een van de regiogemeenten en heb je interesse? Mail ons dan even: mailto:info@rak-eindhoven.nl

 

Neem voor meer informatie over de training contact met ons op.

 


Meer trainingen

‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer

‘In gesprek met …’ (vervolg op ‘Signaleren)


In de basisvoorlichting “signaleren en het werken met de verbeterde meldcode” heb je de signalen te leren kennen. Maar dan…. neem deel aan onze vervolg training en krijg de verdiepingstraining om in gesprek te gaan.

Lees meer

‘Hey! Ik heb ook wat te zeggen in de Verbeterde Meldcode’


“Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had. Voor een mishandeld kind is het allerbelangrijkste dat er eerlijk met je gepraat wordt, dat je uitleg krijgt over wat er gebeurt en over wat er voor je geregeld wordt. Je wilt als kind weten waar je aan toe bent.” (Jongere, 18 jaar)

Lees meer