‘Hey! Ik heb ook wat te zeggen in de Verbeterde Meldcode’Inhoud werksessie:
Om bij vermoedens van kindermishandeling te kunnen handelen in het belang van het kind is het essentieel dat kinderen in het hele proces van signaleren en de daaropvolgende beslissingen betrokken worden. Dat wil zeggen dat er naar hun visie gevraagd en geluisterd wordt, dat hun mening meeweegt in beslissingen en dat zij informatie krijgen!
​Om professionals binnen beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten te bieden om hun meldcode op maat te maken en participatie van kinderen hierin te borgen, heeft het Ministerie van WVS een handreiking op papier gezet.
Op basis van deze handreiking heeft RAK een gerichte werksessie ontwikkeld voor de eerste aanpassing van de meldcode in je werkveld. Hiervoor hebben we een werksessie ‘Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Tijdens deze inspirerende en creatieve werksessie gaan we samen actief aan de slag met hoe je, binnen je eigen organisatie, aan de stem van het kind in het volgen van de stappen van de meldcode invulling kunt geven.

Tijdsduur en kosten / gratis aanbod:
De werksessie duurt circa 2 uur en wordt verzorgd door RAK.
De werksessie is gratis voor Eindhovense professionals. Ben je een professional uit een van de regiogemeenten en heb je interesse? Mail ons dan even: mailto:info@rak-eindhoven.nl

 

Neem voor meer informatie over de training contact met ons op.

 


Meer trainingen

Workshop Achter de Voordeur spel


Workshop Spel ‘Achter de Voordeur’ Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld Wil jij met je team om een interactieve manier verdieping in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? Speel dan met ons het Achter de Voordeur spel. Geef je op voor een workshop of neem contact op voor meer informatie!   Ontwikkeld […]

Lees meer

Meldcodetour kennissessies


Meldcodetour In september en oktober 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis een Meldcodetour. Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het […]

Lees meer

‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer