‘In gesprek met …’ (vervolg op ‘Signaleren)Inhoud voorlichting:
In de basisvoorlichting “Signaleren en het werken met de Verbeterde Meldcode” heb je de signalen leren kennen. Maar dan….? Wanneer ga je in gesprek met ouders? Wat zijn drempels voor het in gesprek gaan? Hoe bereid je een gesprek voor? En hóe ga je in gesprek met ouders?
Een aantal van de vragen die aan bod komen tijdens deze vervolgvoorlichting.

Interesse of Aanmelden?
RAK en Veilig Thuis (Zuidoost-Brabant) verzorgen gezamenlijk deze voorlichting.
Duur voorlichting: ongeveer 2 uur.
Voor contact: info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl t.a.v. de afdeling Voorlichtingen.

Kosten / gratis aanbod:
Deelname aan deze vervolgvoorlichting is gratis voor Eindhovense professionals.
Heb je als professional uit de regiogemeente interesse? Neem dan even contact op.

Neem voor meer informatie over de training contact op met de afdeling Voorlichtingen van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant.


Meer trainingen

Workshop Achter de Voordeur spel


Workshop Spel ‘Achter de Voordeur’ Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld Wil jij met je team om een interactieve manier verdieping in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? Speel dan met ons het Achter de Voordeur spel. Geef je op voor een workshop of neem contact op voor meer informatie!   Ontwikkeld […]

Lees meer

Meldcodetour kennissessies


Meldcodetour In september en oktober 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis een Meldcodetour. Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het […]

Lees meer

‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer