‘In gesprek met …’ (vervolg op ‘Signaleren)Inhoud voorlichting:
In de basisvoorlichting “Signaleren en het werken met de Verbeterde Meldcode” heb je de signalen leren kennen. Maar dan….? Wanneer ga je in gesprek met ouders? Wat zijn drempels voor het in gesprek gaan? Hoe bereid je een gesprek voor? En hóe ga je in gesprek met ouders?
Een aantal van de vragen die aan bod komen tijdens deze vervolgvoorlichting.

Interesse of Aanmelden?
RAK en Veilig Thuis (Zuidoost-Brabant) verzorgen gezamenlijk deze voorlichting.
Duur voorlichting: ongeveer 2 uur.
Voor contact: info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl t.a.v. de afdeling Voorlichtingen.

Kosten / gratis aanbod:
Deelname aan deze vervolgvoorlichting is gratis voor Eindhovense professionals.
Heb je als professional uit de regiogemeente interesse? Neem dan even contact op.

Neem voor meer informatie over de training contact op met de afdeling Voorlichtingen van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. 


Meer trainingen

‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer

‘In gesprek met …’ (vervolg op ‘Signaleren)


In de basisvoorlichting “signaleren en het werken met de verbeterde meldcode” heb je de signalen te leren kennen. Maar dan…. neem deel aan onze vervolg training en krijg de verdiepingstraining om in gesprek te gaan.

Lees meer

‘Hey! Ik heb ook wat te zeggen in de Verbeterde Meldcode’


“Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had. Voor een mishandeld kind is het allerbelangrijkste dat er eerlijk met je gepraat wordt, dat je uitleg krijgt over wat er gebeurt en over wat er voor je geregeld wordt. Je wilt als kind weten waar je aan toe bent.” (Jongere, 18 jaar)

Lees meer