‘Kinderen van gescheiden ouders’Voorlichting / workshop ‘Kinderen van gescheiden ouders’
In deze voorlichting willen we een eerste aanzet geven om professionals die werken met kinderen, jongeren en pubers (denk hierbij aan onderwijs, kinderdagverblijf, BSO, jeugdverpleegkundigen enz) te trainen in het herkennen van signalen van problemen door scheiding bij kinderen en in de begeleiding van jongeren en hun ouders. Daarnaast worden dilemma’s besproken: hoe blijf je nu als professional uit de verharde strijd die tussen ouders aanwezig kan zijn, hoe zorg je ervoor dat de kinderen centraal blijven staan?

Uit landelijk onderzoek van het NJI is gebleken dat (v)echtscheidingssituaties grote gevolgen hebben voor kinderen. Ze presteren minder op school, hebben meer externaliserende en internaliserende problemen, vaker problemen met vriendschappen en een zwakkere band met hun ouders (meestal de vaders). Ook komen kindermishandeling en huiselijk geweld vaker voor in scheidingssituaties.

Ongeveer 10 tot 15 procent van alle scheidingen is een vechtscheiding. Uit CBS-cijfers blijkt dat Eindhoven behoort tot de 3 gemeenten in Zuidoost-Brabant met het hoogste echtscheidingspercentage. Deze kennis maakt dat echtscheiding hier een belangrijk thema is.

Vanuit de regionale aanpak kindermishandeling bieden wij binnen dit thema deze voorlichting aan voor professionals en vrijwilligers.

Vanuit RAK worden de voorlichtingen ‘Kinderen van gescheiden ouders’ verzorgd door voorlichters met expertise op het gebied van complexe scheidingen.

Onderwerpen die aan bod komen in de workshop zijn o.a.:

  • Cijfers en feiten over echtscheiding en het effect daarvan op kinderen
  • Hoe het zit met gezag?
  • Hoe om te gaan met ouders en kinderen die met scheiding te maken hebben?
  • Verwijzing in en buiten school voor extra steun
  • Dilemma’s voor de professional

De voorlichting duurt minimaal 2 uur, maar we adviseren om rekening te houden met 2,5 uur.

Neem voor meer informatie over de training contact met ons op.


Meer trainingen

Workshop Achter de Voordeur spel


Workshop Spel ‘Achter de Voordeur’ Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld Wil jij met je team om een interactieve manier verdieping in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? Speel dan met ons het Achter de Voordeur spel. Geef je op voor een workshop of neem contact op voor meer informatie!   Ontwikkeld […]

Lees meer

Meldcodetour kennissessies


Meldcodetour In september en oktober 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis een Meldcodetour. Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het […]

Lees meer

‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer