Meldcodetour – kennissessieMeldcodetour –  kennissessie

Ben jij als professional op de hoogte van- en gebruik jij de Meldcode met bijbehorend afwegingskader al?  

Wat?

De Meldcodetour – kennissessie is een training waar aan de hand van een casus informatie wordt gedeeld en de stappen van de Meldcode met bijbehorend afwegingskader wordt doorlopen en informatie wordt gedeeld . Na afloop beschik je over relevante kennis en weet je waar je een melding kunt maken van een vermoeden van kindermishandeling of een adviesvraag kunt stellen. De duur van de kennissessie is 2 uur.

Voor wie?

  • Alle consulenten binnen het lokale sociaal team met een signalerende functie, zoals consulenten Werk & Inkomen/Participatiewet, Wmo-consulenten, consulenten jeugdwet, leerplichtambtenaren;
  • Alle zorgprofessionals én ketenpartners binnen het lokale sociaal team, zoals gedragswetenschappers, orthopedagogen, psychologen en zorginstellingen jeugd;
  • Alle gemeentelijke beleidsadviseurs huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Kortom: voor alle professionals die werken met jeugdigen en vanuit hun branche verplicht zijn om te werken met de Meldcode;
  • Ook vrijwilligers zijn welkom om aan te haken.

Kosten / gratis aanbod

Deelname aan deze kennissessie is gratis voor Eindhovense professionals. Mocht je als professional vanuit de regiogemeenten belangstelling hebben: neem dan even contact op.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan een kennissessie over de Meldcode of een incompany sessie inplannen? Neem contact met ons op voor meer informatie.
Mail naar info@rak-eindhoven.nl.

 

Achtergrondinformatie Meldcode

Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het hanteren van de meldcode en de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als professional ga je dagelijks met inwoners het gesprek aan over hun gezins- en thuissituatie. Je hebt daarom een signalerende functie als het gaat om onveiligheid. Op het moment dat een professional onveiligheid signaleert moet de meldcode doorlopen worden en waar nodig een aandachtsfunctionaris betrokken worden.

In de looptijd van Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT), het regionaal programma om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, is geconstateerd dat niet iedereen op de hoogte is van de meldcode en dat in veel gemeenten of organisaties een aandachtsfunctionaris ontbreekt.

Met de Meldcodetour worden professionals en organisaties weer krachtig gemaakt in hun aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Het bijbehorend afwegingskader ondersteunt bij de beslissing of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Meer informatie over de Verbeterde Meldcode vind je hier.


Meer trainingen

Menukaart en spelregels aanbod RAK


RAK heeft een groot en gevarieerd aanbod voor professionals die werken met jeugdigen. Trainingen, voorlichtingen en workshops… We hebben het voor je verzameld in een interactieve menukaart. Vrijwel alles is gratis te volgen. Maar daar zijn wel een paar spelregels aan verbonden. Deze spelregels vind je hier.

Lees meer

Meldcodetour – kennissessie


Meldcodetour –  kennissessie Ben jij als professional op de hoogte van- en gebruik jij de Meldcode met bijbehorend afwegingskader al?   Wat? De Meldcodetour – kennissessie is een training waar aan de hand van een casus informatie wordt gedeeld en de stappen van de Meldcode met bijbehorend afwegingskader wordt doorlopen en informatie wordt gedeeld . […]

Lees meer

Signaleren van kindermishandeling


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer