‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’Inhoud voorlichting
We weten dat in iedere klas / groep van 30 kinderen gemiddeld één kind zit dat slachtoffer is van kindermishandeling.
In verhouding tot dit aantal blijft het aantal meldingen echter ver achter. Reden genoeg om als organisatie aan de slag te gaan met het werken met de Verbeterde Meldcode. En ons te richten op het beter signaleren en bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling bij de betrokkenen.
Mensen die werken in het onderwijs, bij kinderdagverblijven, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg hebben een primaire taak in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling. Daarom is het met name voor hen van belang dat zij goed voorgelicht worden over hoe te signaleren en hoe te werken met de Verbeterde Meldcode.

Interesse of Aanmelden?
RAK en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant verzorgen deze voorlichting gezamenlijk.
Tijdsduur voorlichting: ongeveer 2 uur.
Contact? info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl – t.a.v. de afdeling Voorlichtingen.

Kosten / gratis aanbod:
Deelname aan deze voorlichting is gratis voor Eindhovense professionals. Mocht je als professional vanuit de regiogemeenten belangstelling hebben: neem dan even contact op.

Neem voor meer informatie over de training contact op met de afdeling Voorlichtingen van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant.


Meer trainingen

‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer

‘In gesprek met …’ (vervolg op ‘Signaleren)


In de basisvoorlichting “signaleren en het werken met de verbeterde meldcode” heb je de signalen te leren kennen. Maar dan…. neem deel aan onze vervolg training en krijg de verdiepingstraining om in gesprek te gaan.

Lees meer

‘Hey! Ik heb ook wat te zeggen in de Verbeterde Meldcode’


“Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had. Voor een mishandeld kind is het allerbelangrijkste dat er eerlijk met je gepraat wordt, dat je uitleg krijgt over wat er gebeurt en over wat er voor je geregeld wordt. Je wilt als kind weten waar je aan toe bent.” (Jongere, 18 jaar)

Lees meer