‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’Inhoud voorlichting
We weten dat in iedere klas / groep van 30 kinderen gemiddeld één kind zit dat slachtoffer is van kindermishandeling.
In verhouding tot dit aantal blijft het aantal meldingen echter ver achter. Reden genoeg om als organisatie aan de slag te gaan met het werken met de Verbeterde Meldcode. En ons te richten op het beter signaleren en bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling bij de betrokkenen.
Mensen die werken in het onderwijs, bij kinderdagverblijven, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg hebben een primaire taak in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling. Daarom is het met name voor hen van belang dat zij goed voorgelicht worden over hoe te signaleren en hoe te werken met de Verbeterde Meldcode.

Interesse of Aanmelden?
RAK en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant verzorgen deze voorlichting gezamenlijk.
Tijdsduur voorlichting: ongeveer 2 uur.
Contact? info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl – t.a.v. de afdeling Voorlichtingen.

Kosten / gratis aanbod:
Deelname aan deze voorlichting is gratis voor Eindhovense professionals. Mocht je als professional vanuit de regiogemeenten belangstelling hebben: neem dan even contact op.

Neem voor meer informatie over de training contact op met de afdeling Voorlichtingen van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant.


Meer trainingen

Workshop Achter de Voordeur spel


Workshop Spel ‘Achter de Voordeur’ Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld Wil jij met je team om een interactieve manier verdieping in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? Speel dan met ons het Achter de Voordeur spel. Geef je op voor een workshop of neem contact op voor meer informatie!   Ontwikkeld […]

Lees meer

Meldcodetour kennissessies


Meldcodetour In september en oktober 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis een Meldcodetour. Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het […]

Lees meer

‘Signaleren van kindermishandeling (en werken met de Verbeterde Meldcode)’


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer