Wat is de Regionale Aanpak Kindermishandeling?… om op een laagdrempelige manier informatie voor professionals en vrijwilligers vindbaar te maken omtrent alle thema’s op het gebied van kindermishandeling. Denk hierbij onder andere aan informatie uit de voorlichtingen, maar ook landelijke trends en ontwikkelingen.

Samen werkt beter!

De regionale aanpak kindermishandeling (RAK) is onderdeel van Lumens en ontwikkeld binnen een regionaal samenwerkingsverband, gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven.

Om een sluitende aanpak te realiseren heeft RAK diverse werkgroepen georganiseerd. Denk hierbij aan de ‘aandachtsfunctionarissen kindermishandeling’, de werkgroepen ‘Kinderen van Gescheiden Ouders’ en ‘LVB’, maar ook het ‘Samenwerkingsverband Hechting’.

In de groepen werken diverse organisaties samen, die allemaal werkzaam zijn in de sociale basis en eerste en tweedelijns hulpverlening. Daarbij sluiten ook onderwijs, huisartsen en POH-jeugd GGZ aan, evenals de inhoudsdeskundigen van de gemeente Eindhoven.

Op deze site vindt u informatie over:

Mocht u vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via info@rak-eindhoven.nl

Team Regionale aanpak kindermishandeling Eindhoven