Workshop Virtual Reality en Huiselijk Geweld – voor aandachtsfunctionarissenHELAAS! WE ZAGEN UIT NAAR DEZE WORKSHOP, MAAR VANWEGE DE AANSCHERPING VAN DE CORONAMAATREGELEN HEBBEN WE MOETEN BESLUITEN DEZE WORKSHOP TE ANNULEREN.

LATER IN HET JAAR (ALS DE CORONA-OMSTANDIGHEDEN GUNSTIGER ZIJN) ZULLEN WE DE WORKSHOP OPNIEUW AANBIEDEN. HOUD ONZE WEBSITE IN DE GATEN.

Op maandagmiddag 15 november (13.00-16.30 uur) verzorgt RAK samen met Kirsten Regtop een workshop Virtual Reality in samenwerking met Enliven. Deze workshop is bedoeld voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld of (aankomend) (jeugd)professionals die vanwege hun werk te maken (kunnen) hebben met kindermishandeling / huiselijk geweld.

Het doel van de workshop is het voelen, ervaren én creëren van urgentiebesef.

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop begeleidt organisaties in bewustwording van de impact van het getuige zijn van huiselijk geweld. Kernvraag daarbij is: wat zou je ouders vertellen als zij zeggen: ‘Mijn kind merkt er niets van’? Juist haar combinatie van training, coaching, inzet van ervaringsdeskundigen en expertise in huiselijk geweld, maken de workshop heel waardevol.

Virtual Reality

De toegevoegde waarde van Virtual Reality is dat een fictieve situatie wordt beleefd. Als je in de rol van een achtjarig jongetje huiselijk geweld ervaart tussen je ouders, is de beleving via VR veel sterker dan in welk rollenspel dan ook. In deze beleving raakt Enliven Enterprise de kern van het werk als aandachtsfunctionaris.

Tijdens de VR-ervaring worden deelnemers in groepen gesplitst, waardoor deelnemers beurteling kunnen ervaren, observeren of meeschrijven in wat er wordt gezien, gevoeld en ervaren.

Er is plaats voor 12 deelnemers!

Let op: er is maar beperkt plaats voor deelnemers. De workshop laat maximaal 12 deelnemers toe. Je bent werkzaam als jeugdprofessional in de regio Eindhoven en je neemt na bevestiging ook daadwerkelijk deel aan de workshop.

Wanneer?          Maandag 15 november 2021, 13.00-16.30 uur, in Eindhoven

Doelgroep?        Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling Eindhoven

Aanmelden?     Via deze link

Kosten?             Gratis voor jeugdprofessionals regio Eindhoven