Binnen de gemeente Eindhoven beloven wij elkaar…Eindhoven, 27 juni 2019

Werkconferentie “Kinderen van gescheiden ouders”,

Donderdag 27 juni vond in Eindhoven de werkconferentie “Kinderen van gescheiden ouders” plaats. Een geslaagde bijeenkomst met deelnemers van diverse organisaties. We hebben hier kunnen laten zien dat samen beter werkt! Namens team RAK wil ik de aanwezigen bedanken voor hun actieve inbreng, energie en commitment om samen deze problematiek aan te pakken.

Samen maken we het waar

Hieronder de gezamenlijke belofte die we ondertekenden. Hiermee zeggen we toe dat we deze met elkaar gaan uitdragen en waarmaken, intern én extern.

 

We hebben aandacht besteed aan de verdere ontwikkelingen, inzet en doelen voor de komende periode, zodat we onze krachten kunnen blijven bundelen om de problematiek van kinderen in een scheidingssituatie en hun ouders nog beter aan te pakken. Dit gaan we met elkaar nog concreter maken.

Voor vragen over de ontwikkelingen, die wij met het samenwerkingsverband voor ogen hebben, kunt u contact opnemen via info@rak-eindhoven.nl

Yvonne van der Ven
Coördinator aanpak kindermishandeling, Eindhoven