Extra informatie

'Signaleren' en 'In gesprek met'


In twee voorlichtingen van elk ongeveer 1,5 tot 2 uur nemen onze voorlichters je mee in het werken met de verbeterde meldcode. In de eerste voorlichting staat het herkennen van signalen bij (vermoedens van) kindermishandeling en het werken met de verbeterde Meldcode centraal. Tijdens de tweede voorlichting krijg je handvatten aangereikt hoe in gesprek te gaan met de ouders/opvoeders.

Lees meer

Complexe (v)echtscheiding


Uit landelijk onderzoek van het NJI is gebleken dat (v)echtscheidingssituaties grote gevolgen hebben voor kinderen. Ze presteren minder op school, hebben meer externaliserende en internaliserende problemen, vaker problemen met vriendschappen en een zwakkere band met hun ouders (meestal de vaders). Ook komen kindermishandeling en huiselijk geweld vaker voor in scheidingssituaties

Lees meer

Hechting voor professionals


“Hechting is een langdurige en affectieve relatie tussen ouder (opvoeder) en kind, die uniek en bepalend is voor een goede ontwikkeling van het kind”.
In het geval van kindermishandeling hapert de affectieve relatie. Vaak is er sprake van een onveilige gehechtheidsrelatie. Tijdens deze voorlichting leer je preventief in te zetten op de veilige gehechtheidsrelatie en welke rol je als professional hierin hebt.

Lees meer