De Verbeterde MeldcodeWat is de Meldcode?

De Meldcode is voor organisaties en professionals die werken met kinderen en volwassenen. Iedere organisatie moet volgens de wet een meldcode hebben en professionals moeten er mee werken. Zij doorlopen de stappen bij (vermoedens van) kindermishandeling (of huiselijk geweld). Het gaat hierbij om alle vormen van kindermishandeling. Het doel van de Meldcode is om te helpen zorgvuldig te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. De 5 stappen geven aan wat je in welke volgorde moet doen.

De Verbeterde Meldcode
Per 1 januari 2019 is de Meldcode aangepast. Het is de professionele norm geworden om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode zijn er nog steeds, maar stappen 4 en 5 zijn aangepast. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulpverlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

  1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht geworden om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de Meldcode. Dit afwegingskader helpt je bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. De afwegingskaders voor in de Meldcode zijn opgesteld door de beroepsgroepen die vallen onder de Meldcode. Zie onderstaand filmpje van Augeo voor een uitleg over de Verbeterde Meldcode:

Extra hulpmiddelen voor professionals:

  • Veiligheidsketen. Dit werkproces beschrijft de samenwerking tussen het Spilcentrum, Stichting WIJeindhoven en Veilig Thuis. Het werkproces is op onderdelen aanvullend op de meldcode.
  • Download de app over de Verbeterde Meldcode. Dit kan ook op je smartphone. Werk je als professional in de doelgroep kinderopvang of onderwijs, dan kun je deze app raadplegen.
  • Download hier de poster voor op je werkplek, zodat ook al je collega’s snel weten hoe te handelen.
  • Meer informatie kun je vinden op ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet:’ Ik vermoed huiselijk geweld bij kindermishandeling. Een site van de rijksoverheid.