Dag van Zorg en VeiligheidUitnodiging

Bent u die bestuurder, manager, regionale of lokale projectleider, strategisch adviseur, duizendpoot en verbinder en heeft u te maken met (regionale, samenwerkings-) vraagstukken waarbij zowel zorg, sociaal domein en veiligheid en mensgericht werken een rol spelen?

  • Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zorg, sociaal domein, veiligheid en straf te combineren?
  • Bent u op zoek naar de mogelijkheden om richting vroegtijdig signaleren en preventie te bewegen?
  • Zoekt u goede voorbeelden, zoals succeservaringen of juist briljante mislukkingen, voor uw gemeente of organisatie of wilt u ervaringen delen?

Bent u betrokken bij (een van) de volgende thema’s: personen met verward gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, de re-integratie van ex-gedetineerden, mensenhandel, wijkaanpak, radicalisering en/of ondermijning?

Kom dan op 29 juni 2019 van 09:30 tot 16:30 uur naar de Dag van Zorg en Veiligheid in ’s-Hertogenbosch. Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden.

Voor bestuurders zal er een apart programma worden ingericht.

De dag wordt georganiseerd door de VNG, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zorg en Veiligheid, een ijzersterke combinatie

Welke thema’s komen tijdens deze dag zeker aan de orde?

  •  Hoe kunnen zorg, sociaal domein en veiligheid elkaar versterken en wat levert dit op?
  • Regionale samenwerking; hoe doe je dat? Wat zijn succesfactoren en faalfactoren?
  • Wat kunt u leren van elkaar als het gaat om de ondersteuning van kwetsbare personen?
  • Wat is de rol van armoede, schulden, licht verstandelijke beperking en/of een gebrek aan integratie en participatie?
  • Hoe kunnen we omgaan met privacy en gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen?
  • Diverse thematische opgaven waaraan Rijk en gemeenten gezamenlijk werken, zoals het voorkomen van recidive na detentie en de aanpak van mensenhandel.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt binnenkort. Dan horen we ook graag of u belangstelling hebt om deel te nemen aan de Dag van Zorg en Veiligheid.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groeten,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vereniging van Nederlandse Gemeenten