AandachtsfunctionarissenDe aandachtsfunctionaris: spil en deskundige in uw organisatie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode en Afwegingskader
Iedere organisatie (werkzaam met kinderen en jongeren) is sinds 2019 verplicht te werken met de (verbeterde) meldcode en bijbehorend afwegingskader. In een aantal branches checkt de inspectie of de Meldcode bekend is en wordt toegepast.
Deze meldcode en afwegingskader helpt de professional om stappen te ondernemen bij vermoedens van huiselijk geweld en / of kindermishandeling.
Aan de hand van de vijf stappen van de Meldcode bepalen professionals of zij een advies vragen aan Veilig Thuis. Bij structurele of acute onveiligheid melden zij bij Veilig Thuis en kijken zij welke hulp kan worden ingezet voor het kind (en gezin).

TIP: Bekijk dit filmpje over het gebruik van de meldcode en bijbehorend afwegingskader.
Lees hier meer over de (verbeterde) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en hier over het afwegingskader per beroepsgroep.
Voor een schematisch overzicht / afwegingskader: 056.458 RAK Poster Meldcode_A3

De positie en rol van de aandachtsfunctionaris
De aandachtsfunctionaris (voortaan afgekort als AF) speelt een belangrijke rol in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als AF ben je dé spil in het handelen én borgen van de Meldcode en (mede) verantwoordelijk voor het nakomen van en voldoen aan de wettelijke eisen die hierbij horen. In een sluitende aanpak van kindermishandeling ben jij daarom voor het RAK een belangrijke partner.

Als aandachtsfunctionaris ben je als professional werkzaam binnen je organisatie en word je gevraagd om de rol en taken van AF op je nemen. Het is dus meestal geen aparte functie (uitzonderingen daarop vormen vaak grote (koepel) organisaties).
We onderscheiden indirecte Aandachtsfunctionarissen en directe AF.
Een indirecte Af draagt zorg voor de implementatie van de Meldcode en bewaakt de borging en kwaliteit van processen. Een directe Af werkt vaak als leerkracht of zorgprofessional in de directe uitvoering met leerlingen en cliënten/ patiënten. Als directe AF is ben jij voor je collega’s hét aanspreekpunt bij zorgen of vermoedens van kindermishandeling.

De taken en verantwoordelijkheden van een aandachtsfunctionaris

 • Implementatie van en werken met de Meldcode
 • Bewaken van interne processen, handelingsprocessen
 • Zorgdragen voor doorontwikkeling processen in de organisatie
 • Volgen van relevante ontwikkelingen, nieuwsbrieven en / of vakliteratuur. N.B. meld je aan voor de Nieuwsbrief van RAK waarin we je maandelijks op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen via: info@rak-eindhoven.nl
 • Informeren van collega’s
 • Aanspreekpunt voor consultatie vermoedens huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de eigen organisatie
 • Ondersteuning en begeleiding van collega’s / medewerkers binnen de eigen organisatie bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Inwerken en informeren van nieuwe medewerkers / medeverantwoordelijk voor het opnemen van de juiste werkwijze in inwerkprogramma’s

Lees hier wat de LVAK schrijft over het taakprofiel van een AF.

Toerusting

 • LVAK-training
  Om als aandachtsfunctionaris je taken en verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren is een training van groot belang. Je gaat immers ook niet autorijden wanneer je nog geen rijbewijs hebt. De Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) geeft een gecertificeerde training (die tijdens de coronaperiode ook online mogelijk is).
 • RAK-bijeenkomsten. RAK organiseert 3 x per jaar gratis (netwerk)bijeenkomsten in de regio Eindhoven – gericht op het delen en bespreken van actuele landelijke, regionale en lokale informatie.
 • Deskundigheidsbevordering gericht op inhoud en tools om je rol als aandachtsfunctionaris uit te kunnen voeren via webinars en workshops.
 • Nieuwsbrief met aanbod gericht op jouw vakgebied via onze maandelijkse RAK nieuwsbrief. Nog niet geabonneerd? Mail naar: info@rak-eindhoven.nl
 • Vragen: gratis gebruik maken van ons mailadres om vragen te stellen rondom de aanpak van huiselijk geweld en Kindermishandeling in relatie tot je functie van aandachtsfunctionaris.
 • Voorlichtingen: gratis aanbod van voorlichtingen ‘Signaleren’ en In gesprek met’ om in te zetten binnen je team om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te (h)erkennen en handvatten aangereikt te krijgen om (omgaan met) kindermishandeling bespreekbaar te maken.

Relatie RAK – aandachtsfunctionarissen
RAK heeft als doel een sluitende (keten)aanpak te realiseren m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij staat het voorkómen van kindermishandeling en beperken van de schade bij kindermishandeling centraal. Samen met jou als  aandachtsfunctionaris van je organisatie werken wij aan deze sluitende aanpak zodat elk kind / jeugdige in de regio Eindhoven veilig kan opgroeien.

Is het aanstellen vaneen AF verplicht?
Het aanstellen van een AF is niet wettelijk verplicht, maar wel dringend gewenst om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken én structureel onder de aandacht van collega’s te brengen en te houden. Met als doel dat elk kind veilig kan opgroeien!

Jij werkt toch ook mee aan dit doel?! Dus stel een aandachtsfunctionaris aan en sluit je aan bij ons netwerk!

Vragen? Mail ons vrijblijvend via: info@rak-eindhoven.nl