KindermishandelingKindermishandeling

Kindermishandeling is “elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel”.

Een gangbare onderverdeling in vijf vormen van kindermishandeling is:

  • lichamelijke mishandeling
  • lichamelijke verwaarlozing
  • psychische (of emotionele) mishandeling
  • psychische (of emotionele) verwaarlozing
  • seksueel misbruik

In de praktijk komen in een gezin waarin een of meerdere kinderen mishandeld worden, vaak meerdere vormen tegelijkertijd voor.

Iedereen kan het verschil maken voor slachtoffers van kindermishandeling. Daarom geven we vanuit de regionale aanpak kindermishandeling voorlichtingen rondom dit thema. Voorbeelden hiervan zijn: “Signaleren en het werken met de Meldcode” en “In gesprek met… ” Klik hier voor meer informatie over de voorlichtingen.


Meer thema's

‘Achter de Voordeur’


Workshop Spel ‘Achter de Voordeur’ Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld Wil jij met je team om een interactieve manier verdieping in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? Speel dan met ons het Achter de Voordeur spel. Geef je op voor een workshop of neem contact op voor meer informatie!   Ontwikkeld […]

Lees meer

Moreel Beraad


Moreel Beraad Doe jij mee aan een Moreel Beraad? Ervaar jij ook dilemma’s op het thema Kindermishandeling en Huiselijk geweld? Hoe vaak neem je echt de tijd om deze dilemma’s te bespreken met je collega’s? Of beter……te onderzoeken, want een recht-toe-recht-aan-antwoord is er niet. Het Moreel Beraad is een gespreksmethode die daarin ondersteunt. Met als […]

Lees meer

Meldcodetour


Meldcodetour 2023 Ook in 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis diverse Meldcodetours. Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.   Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het […]

Lees meer