KindermishandelingKindermishandeling

Kindermishandeling

Kindermishandeling is “elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel”.

Een gangbare onderverdeling in vijf vormen van kindermishandeling is:

  • lichamelijke mishandeling
  • lichamelijke verwaarlozing
  • psychische (of emotionele) mishandeling
  • psychische (of emotionele) verwaarlozing
  • seksueel misbruik

In de praktijk komen in een gezin waarin een of meerdere kinderen mishandeld worden, vaak meerdere vormen tegelijkertijd voor.

Iedereen kan het verschil maken voor slachtoffers van kindermishandeling. Daarom geven we vanuit de regionale aanpak kindermishandeling voorlichtingen rondom dit thema. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Signaleren en het werken met de Meldcode’ en ‘In gesprek met…’ Klik hier voor meer informatie over de voorlichtingen.

 

Week tegen Kindermishandeling

Ieder jaar, tijdens de Week tegen Kindermishandeling stellen wij een gevarieerd programma samen met lezingen, worshops en bijeenkomsten, gericht op de aanpak tegen kindermishandeling.

Houd in aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling onze website in de gaten voor het actuele programma. Het programma is gericht op professionals, vrijwilligers, kinderen en inwoners.


Meer thema's

Hechting


“Hechting is een langdurige en affectieve relatie tussen ouder (opvoeder) en kind, die uniek en bepalend is voor een goede ontwikkeling van het kind”. In het geval van kindermishandeling hapert de affectieve relatie. Vaak is er dan sprake van een onveilige gehechtheidsrelatie. Doorgaans heeft een kind dan minder zelfvertrouwen, kan emoties minder goed reguleren en […]

Lees meer

Complexe (v)echtscheidingen


Uit landelijk onderzoek van het NJI is gebleken dat (v)echtscheidingssituaties grote gevolgen hebben voor kinderen. Ze presteren minder op school, hebben meer externaliserende en internaliserende problemen, vaker problemen met vriendschappen en een zwakkere band met hun ouders (meestal de vaders).

Lees meer