“Kinderen van gescheiden ouders”In de voorlichting ‘Kinderen van gescheiden ouders’ willen we een eerste aanzet geven om mensen die werken in het onderwijs, bij kinderdagverblijven en in de buitenschoolse opvang, te trainen in het herkennen van signalen van problemen door scheiding bij kinderen en in de begeleiding van jongeren en hun ouders.

Uit landelijk onderzoek van het NJI is gebleken dat (v)echtscheidingssituaties grote gevolgen hebben voor kinderen. Ze presteren minder op school, hebben meer externaliserende en internaliserende problemen, vaker problemen met vriendschappen en een zwakkere band met hun ouders (meestal de vaders). Ook komen kindermishandeling en huiselijk geweld vaker voor in scheidingssituaties.

Ongeveer 10 tot 15 procent van alle scheidingen is een vechtscheiding. Uit CBS-cijfers blijkt dat Eindhoven behoort tot de 3 gemeenten in Zuidoost-Brabant met het hoogste echtscheidingspercentage. Deze kennis maakt dat echtscheiding hier een belangrijk thema is.

Vanuit de regionale aanpak kindermishandeling bieden wij binnen dit thema deze workshop aan voor professionals en vrijwilligers.

Onderwerpen die aan bod komen in de workshop zijn:

  • Cijfers en feiten over echtscheiding en het effect daarvan op kinderen;
  • Hoe het zit met gezag;
  • Hoe om te gaan met ouders en kinderen die met scheiding te maken hebben;
  • Verwijzing in en buiten school voor extra steun.

De voorlichting duurt minimaal 2 uur, maar we adviseren om rekening te houden met minimaal 2,5 uur.

Neem voor meer informatie over de training contact met ons op.


Meer trainingen

“Signaleren en het werken met de Verbeterde Meldcode”


Wanneer je in het onderwijs, bij kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang, in het peuterwerk en in de jeugdgezondheidszorg een primaire taak hebt in het signaleren van vermoedens van kindermishandeling… is het met name voor jou van belang dat je goed voorgelicht wordt over hoe te signaleren en het werken met de nieuwe meldcode.

Lees meer

“In gesprek met …” (vervolgvoorlichting)


In de basisvoorlichting “signaleren en het werken met de verbeterde meldcode” heb je de signalen te leren kennen. Maar dan…. neem deel aan onze vervolg training en krijg de verdiepingstraining om in gesprek te gaan.

Lees meer

“Hey! Ik heb ook wat te zeggen in de Verbeterde Meldcode”


“Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had. Voor een mishandeld kind is het allerbelangrijkste dat er eerlijk met je gepraat wordt, dat je uitleg krijgt over wat er gebeurt en over wat er voor je geregeld wordt. Je wilt als kind weten waar je aan toe bent.” (Jongere, 18 jaar)

Lees meer