Hechting“Hechting is een langdurige en affectieve relatie tussen ouder (opvoeder) en kind, die uniek en bepalend is voor een goede ontwikkeling van het kind”.

In het geval van kindermishandeling ontbreekt de affectieve relatie. Vaak is er dan sprake van een problematische gehechtheidsrelatie. Doorgaans heeft een kind dan minder zelfvertrouwen, kan emoties minder goed reguleren en is minder sociaalvaardig dan jeugdigen met een gezonde gehechtheidsrelatie. Dat is de reden dat we met het samenwerkingsverband Hechting preventief inzetten op de veilige gehechtheidsrelatie en op welke rol je als professional hierin hebt.

Kansrijke start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Hechting en hechtingsproblemen

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat het in de eerste levensjaren een goede affectieve relatie met de ouders (primaire verzorgers) heeft en dat het veilig gehecht raakt. Soms verloopt het hechtingsproces niet goed. Er is dan sprake van onveilige gehechtheid. Wat zijn de oorzaken en de mogelijke gevolgen van hechtingsproblemen? Hoe vaak komen hechtingsproblemen voor en hoe kunnen deze worden tegengegaan? Dit zijn voorbeelden van vragen die we behandelen tijdens de voorlichting ‘Hechting voor professionals’ die wij vanuit RAK Eindhoven verzorgen.

Meer weten? Neem dan deel aan de training voor professionals bij het Samenwerkingsverband Hechting

Voor achtergrondinformatie:

https://www.ncj.nl/themadossiers/hechting/

https://www.ncj.nl/samenststarten/

http://www.nji.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/problematische-gehechtheid/

https://www.opvoeden.nl/

https://www.nji.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen-Praktijk-Erkende-interventies

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/problematische-gehechtheid/

Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag

(Boris & Zeanah, 2005)

 

 


Meer thema's

‘Achter de Voordeur’


Workshop Spel ‘Achter de Voordeur’ Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld Wil jij met je team om een interactieve manier verdieping in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? Speel dan met ons het Achter de Voordeur spel. Geef je op voor een workshop of neem contact op voor meer informatie!   Ontwikkeld […]

Lees meer

Moreel Beraad


Moreel Beraad Doe jij mee aan een Moreel Beraad? Ervaar jij ook dilemma’s op het thema Kindermishandeling en Huiselijk geweld? Hoe vaak neem je echt de tijd om deze dilemma’s te bespreken met je collega’s? Of beter……te onderzoeken, want een recht-toe-recht-aan-antwoord is er niet. Het Moreel Beraad is een gespreksmethode die daarin ondersteunt. Met als […]

Lees meer

Meldcodetour


Meldcodetour 2023 Ook in 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis diverse Meldcodetours. Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.   Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het […]

Lees meer