Hechting“Hechting is een langdurige en affectieve relatie tussen ouder (opvoeder) en kind, die uniek en bepalend is voor een goede ontwikkeling van het kind”.

In het geval van kindermishandeling hapert de affectieve relatie. Vaak is er dan sprake van een onveilige gehechtheidsrelatie. Doorgaans heeft een kind dan minder zelfvertrouwen, kan emoties minder goed reguleren en is minder sociaalvaardig dan jeugdigen met een gezonde gehechtheidsrelatie. Dat is de reden dat we met het samenwerkingsverband Hechting preventief inzetten op de veilige gehechtheidsrelatie en op welke rol je als professional hierin hebt.

Kansrijke start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Hechting en hechtingsproblemen

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat het in de eerste levensjaren een goede affectieve relatie met de ouders (primaire verzorgers) heeft en dat het veilig gehecht raakt. Soms verloopt het hechtingsproces niet goed. Er is dan sprake van onveilige gehechtheid. Wat zijn de oorzaken en de mogelijke gevolgen van hechtingsproblemen? Hoe vaak komen hechtingsproblemen voor en hoe kunnen deze worden tegengegaan? Dit zijn voorbeelden van vragen die we behandelen tijdens de voorlichting ‘Hechting voor professionals’ die wij vanuit RAK Eindhoven verzorgen.

Meer weten? Neem dan deel aan de training voor professionals bij het Samenwerkingsverband Hechting

Voor achtergrondinformatie:

https://www.ncj.nl/themadossiers/hechting/

https://www.ncj.nl/samenststarten/

http://www.nji.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/problematische-gehechtheid/

https://www.opvoeden.nl/

https://www.nji.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen-Praktijk-Erkende-interventies

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/problematische-gehechtheid/

Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag

(Boris & Zeanah, 2005)

 

 


Meer thema's

Kindermishandeling


Kindermishandeling Kindermishandeling is “elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend […]

Lees meer

Complexe (v)echtscheidingen


Uit landelijk onderzoek van het NJI is gebleken dat (v)echtscheidingssituaties grote gevolgen hebben voor kinderen. Ze presteren minder op school, hebben meer externaliserende en internaliserende problemen, vaker problemen met vriendschappen en een zwakkere band met hun ouders (meestal de vaders).

Lees meer